showcase backdrop
logo
logo

Mourning - Truchlení

Kind care in process of mourning (Milá péče v procesu truchlení)

Requirements

30-60
1-99
12+

Description

English: The Mourning Cards can be used to interpret, as well as a picture of one's own pain, either from the whole deck or from an intuitively selected number of cards. It is then possible to meditate on such an image. Invisible pain appears and can be treated. Likewise, the cards can be used to diagnose where one is - at what stage of mourning or what one needs for his journey of sadness. The method of use will certainly come to everyone and be combined with their own therapeutic abilities. Each card has a title that is briefly described in one, two words for easier tuning. This set of cards is not intended to shed light on the terms in detail, but rather to lead people to a deeper understanding of themselves in the process of mourning.

Czech: Karty Truchlení lze použít k výkladu, stejně jako z nich lze sestavit obraz vlastní bolesti a to buď z celého balíčku a nebo z intuitivně zvoleného počtu karet. Nad takovým obrazem lze pak meditovat. Neviditelná bolest se vyjeví a lze ji zpracovat. Stejně tak lze karty použít k diagnostice toho, kde se klient zrovna nachází – v jaké fázi truchlení nebo co potřebuje pro svou cestu smutnění. Způsob použití každému jistě přijde a spojí se s vlastními terapeutickými schopnostmi. Každá karta nese název, který je stručně popsán jednou, dvěma větami pro snadnější naladění. Tato sada karet si nedává za cíl člověku osvětlit termíny do podrobna, spíš jako ho navést k hlubšímu pochopení sebe sama v procesu truchlení.

UNBOXING (in CZECH language only):

There you can see all the cards.

Components

Component Quantity Photo
{{item.name}} {{item.quantity}} component component

Vitals

Average Rating 1 reviews
Publish Date July 02, 2020
Edition First
Department Tarot and Oracles
Tags {{tag.properties.name}}
More Info Mourning - Truchlení web site

Why buy this?

  • Visibility of pain (Zviditelnění bolesti)
  • Fine guidance (Nenásilné vedení)
  • Quick orientation in the process of sadness

Endralon Niuuhalast

designer logo

Notes

  • This game contains a premium upgrade called UV Coating that makes the printed components more durable.
  • This game contains a premium upgrade where the printed components will be embossed with a linen texture.

Accolades

See It In Action

image slot

Ratings and Reviews

Be the first to review this!
Posted {{review.properties.date_created|timeago}}
Own It Played It Fun Priced Well High Replay Value Well Written Rules Nice Artwork

{{review.properties.review|truncate(review.stash('truncate')||200)}}

Please Sign In to leave a review
Community Chat