showcase backdrop
logo
logo

Tarot of Mr. Shortbread (Tarot pana Rohlíčka)

Tarot deck in English and Czech language

Watch the video:

Snip - trailer to this deck

Reading with this tarot.

Making of 1

Making of 2

Making of 3

Making of 4

Making of 5

Making of 6

Making of 7

The initiation of this deck

English: Tarot of Mr. Shortbread is a story of my alterego. I´ve experienced many things in my life, i´ve learned to read the tarot and than - in one single moment - i´ve created my own tarot deck - with slight changes in the general story. Mr. Shortbread is telling us a little bit different story. Just read his emotions and you will get the key to new understanding of tarot. Use this tarot with love and deep understanding to your soul.

Česky: Tarot pana Rohlíčka je příběhem mého alterega. Mnoho jsem zažil ve svém životě, naučil jsem se vykládat tarot - a pak jsem v jedinou chvíli vytvořil můj vlastní tarot - s drobnými změnami v jeho hlavním příběhu. Pan Rohlíček nám vypráví trochu jiný příběh. Jen čti jeho emoce, získáš tím klíč k novému pochopení tarotu. Používej tento tarot s láskou a hlubokým porozuměním ke své duši.

Notes: In second edition there is different back side of the cards and the tarot box

Poznámka: V druhé edici je jiná zadní strana karet a krabička tarotu.

Components

Component Quantity Photo
{{item.name}} {{item.quantity}} component component

Why buy this?

  • Inspiration and vision / Inspirace a vize
  • Letting go / Odpoutání
  • Transformation of the fears / Transformace strachu

Requirements

30-60
1-99
12+

Vitals

Average Rating 1 reviews
Publish Date November 16, 2016
Edition Second
Department Tarot and Oracles
Genre Adventure
Theme Weird
Setting Jungle
Primary Mechanic Storytelling
More Info Tarot of Mr. Shortbread (Tarot pana Rohlíčka) web site

Rajneesh Pranapati

designer logo

Notes

  • This game contains a premium upgrade called UV Coating that makes the printed components more durable.

Accolades

See It In Action

image slot

Ratings and Reviews

Be the first to review this!
Posted {{review.properties.date_created|timeago}}
Own It Played It Fun Priced Well High Replay Value Well Written Rules Nice Artwork

{{review.properties.review|truncate(review.stash('truncate')||200)}}

Please Sign In to leave a review